პრზემისლავ პოლაკიევიჩი

პრზემისლავ პოლაკიევიჩმა დაამთავრა მაგისტრატურა რზეშოვის უნივერსიტეტში (სპეციალობა – ადრეული შუასაუკუნეების არქეოლოგია) და მოიპოვა შესაძლებლობა, ესწავლა რეგიონის საუკეთესო აკადემიებში: კრაკოვის იაგელონის უნივერსიტეტსა და პრაღის ჩარლის უნივერსიტეტში. პრზემისლავ პოლაკიევიჩის აქტიურმა მოღვაწეობამ არქეოლოგიის დარგში, განაპირობა მისი მონაწილეობა სხვადასხვა ევროპულ თუ დასავლეთ აზიურ ექსპედიციაში. დიდი კავკასიონის პირველი დალაშქვრის შემდეგ, იგი მუშაობს ისტორიული ლანდშაფტის შესწავლაზე ევროპისა და საქართველოს უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის ფარგლებში. მაღალი მეთოდოლოგიური სტანდარტების გამოყენება უზრუნველყოფს საინტერესო აღმოჩენებსა და მთიანი კავკასიის რეგიონის მდიდარი ისტორიის უცნობი ნაშთების გამოვლენას.

ელ-ფოსტა: polakiewicz.p@gmail.com