თამთა ღონღაძე

თამთა ღონღაძემ 2015 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის ბაკალავრიატი. 2017 წელს კი, ამავე ფაკულტეტის ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო პროგრამა. 2018 წლიდან არის თსუ ფილოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი (ქართული ლიტერატურის ისტორიის სპეციალობით). თამთა ღონღაძე მონაწილეობს ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კონფერენციებში და არის რამდენიმე სამეცნიერო სტატიის ავტორი.

ელ-ფოსტა: Tamta.Ghonghadze519@hum.tsu.edu.ge