ხათუნა ბასილაშვილი

ხათუნა ბასილაშვილი დაიბადა 1967 წლის 1 სექტემბერს, ქ. თბილისში. 1984-1989 წლებში სწავლოდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში - დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტზე (ინგლისური ფილოლოგიის სპეციალობაზე).
2000 წლიდან მუშაობს კავკასიის უნივერსიტეტში ინგლისური ენის პედაგოგად. 2010 წლიდან არის კავკასიის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის დეპარტამენტის დირექტორი და ამავე უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
ხათუნა ბასილაშვილი არის ოცამდე წიგნის (როგორც მხატვრული ასევე – სამეცნიერო ლიტერატურის) მთარგმნელი.

ელ-ფოსტა: kbasilashvili@cu.edu.ge