თამარ ოსიძე

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „თარგმანმცოდნეობის“ მიმართულების დოქტორანტი 2010 წლიდან. 2008-2010 წლებში სწავლობდა ამავე ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე – „თარგმანის ხელოვნება.“ ამჟამად იკვლევს დევიდ ჰერბერტ ლორენსის მხატვრული მეთოდის ასახვას ქართულ თარგმანებში.

ელ-ფოსტა: tosidze@gmail.com