თამარ ნაჭყებია

დაიბადა 1980 წლის 3 იანვარს. 1997-2001 წლებში სწავლობდა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. 2001 წელს მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი სპეციალობით ანგლისტიკა. 2007 წელს დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურა და მიენიჭა ფილოლოგიის მაგისტრის წოდება. 2009 წლიდან არის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი.

ელ-ფოსტა: tamuna_nachqebia@yahoo.com