საკონტაქტო ინფორმაცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,

0179 თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი #36, თსუ V კორპუსი, 321–ე ოთახი.
ელ–ფოსტა: spekali@tsu.ge

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ნანა გაფრინდაშვილი.
ტელ.: +995 99 172720
ელ–ფოსტა: nana.gaprindashvili@tsu.ge

მთარგმნელი: თამარ გელაშვილი
ელ–ფოსტა: tgelashvili9@gmail.com

საიტის ავტორი: თორნიკე რაზმაძე
ტელ.: +995 95 190286
ელ–ფოსტა: torniker@gmail.com